Samen met uw dorpsraad sterk voor de toekomst!

Als dorpsraad willen wij een verbinding vormen in de communicatie tussen de gemeente, inwoners en allerlei andere partijen waar er behoefte is aan een helpende of steunende hand ter verbetering van het leefklimaat van ons dorp. Tevens zullen we actief zoeken naar nieuwe ideeën ter verbetering van de leefbaarheid van ons dorp. Hierbij is erg belangrijk dat er door alle bewoners actief mee gedacht wordt en gecommuniceerd, zodat ieders mening mee gewogen kan worden en we kunnen streven naar een dorp waar iedereen zich prettig en veilig voelt. Wij horen graag Uw ideeën en suggesties! Over de lopende onderwerpen zal in de toekomst regelmatig gecommuniceerd worden via de website, facebookpagina danwel via een dorpsvergadering.