Klik hier voor de website van KBO Ulicoten

KBO Ulicoten biedt meer dan u denkt

KBO Ulicoten is een belangenorganisatie voor jonge- en oudere senioren.

Onze vereniging is opgericht op 20 maart 1965, en bestond dus in 2015 al 50 jaar.  Onze afdeling met ongeveer 175 leden maakt deel uit van kring Baarle-Nassau, die omvat 2 afdelingen in deze gemeente, en zijn onderdeel van KBO Brabant die ruim 130.000 leden telt.

Onze activiteiten kunnen we samenvatten onder de volgende thema’s:

Belangenbehartiging.
Dit kan collectief en individueel toegepast worden. Collectief door actuele onderwerpen bv. de transities (structurele veranderingen) van AWBZ naar de WMO en de wet WLZ, en onderwerpen als bijvoorbeeld over erven en schenken, deskundig te laten presenteren op onze bijeenkomsten. Individueel wordt dat ingevuld door de vrijwillige ouderenadviseur (VOA), cliënt ondersteuner,en de hulp bij het invullen van belastingaangiften en het aanvragen van toeslagen door de (HUBA).

Ontmoeting.
Ontmoeting en voorlichting wordt ingevuld op onze bijeenkomsten door het jaar, zoals de voor- en najaarsvergadering, de kerstviering en het samen eten.

Sporten.
Dat doen we vooral door fietsen, jeu de boules, koersballen, wandelen en gym voor ouderen.  

Cultuur en ontspanning.
Dat vullen we in met verschillende activiteiten  o.a. het rik- en jokerconcours, en de jaarlijkse zomerreis. 

Naast al deze activiteiten worden ook in kringverband en door KBO Brabant allerlei bijeenkomsten gehouden. En er is nog veel meer. U ontvangt een ledenpas, waarmee u korting krijgt bij bezoek aan bv. musea en attractieparken. Daarnaast kan worden deelgenomen aan collectieve aankoop van energie en ziektekostenverzekering.

Ook ontvangt u 11 keer per jaar het ledenblad ”ONS”; een magazine vol informatie en tips voor senioren. En dat alles voor 18 euro per jaar. Er is bijna geen reden om geen lid te worden. Vanaf 50 jaar mag u al lid worden van onze vereniging.

koersbal

rikken en jokeren

samen eten

Jeu de Boules

fietsen

-gym